banner_xuatban

TRUYỀN THỐNG ÂM NHẠC VIỆT NAM

Tác giả : Nguyễn Viêm
Nhà xuất bản : Viện Âm nhạc và Múa
Năm xuất bản : 1995

Cuốn sách giới thiệu tới người đọc những tư liệu âm nhạc dân gian và chuyên nghiệp cổ truyền Việt Nam trong nhiều thế kỷ dưới một nhãn quan mang tính phân loại.