banner_xuatban

TỔNG TẬP ÂM NHẠC VIỆT NAM TÁC GIẢ VÀ TÁC PHẨM I

Tác giả : Nhiều tác giả
Nhà xuất bản : Viện Âm nhạc - Nhà xuất bản Văn hóa dân tộc
Năm xuất bản : 2011

Cuốn sách ngoài việc bổ sung thêm thông tin mới cho 59 chân dung đã xuất bản, trong tập 1 này, nhóm tác giả và ban biên tập giới thiệu thêm 02 chân dung: NSND Trần Quý và Ns PGS. TS. Đỗ Hồng Quân - Chủ tịch hội Nhạc sĩ Việt Nam. Đây có thể coi là tài liệu tham khảo cho những độc giả quan tâm đến các nhạc sĩ và tác phẩm âm nhạc Việt Nam nhiều thế hệ.