banner_xuatban

THANG ÂM NHẠC CẢI LƯƠNG - TÀI TỬ

Tác giả : Vũ Nhật Thăng
Nhà xuất bản : Viện Âm nhạc - Nhà xuất bản Âm nhạc
Năm xuất bản : 1998

Nội dung cuốn sách là những tìm hiểu, nhận định về đặc điểm của các loại thang âm trong âm nhạc Cải lương - Tài tử được tác giả đưa ra sau khi vận dụng phương pháp nghiên cứu bằng cách đo lường chính xác và phân tích số liệu các mẫu âm nhạc do các nghệ sĩ Cải lương, Tài tử Nam bộ thể hiện từ góc độ vật lý âm thanh, toán học kết hợp với phương pháp nghiên cứu dân tộc nhạc học.