banner_xuatban

SỬ LIỆU LỊCH SỬ ÂM NHẠC VIỆT NAM

Tác giả : Dương Quang Thiện
Nhà xuất bản : Viện Âm nhạc và Múa
Năm xuất bản : 1995

Cuốn sách là hồi ký của tác giả về các tổ chức âm nhạc và hoạt động âm nhạc của Việt Nam từ những năm đầu thế kỷ XX. Cuốn sách đã cung cấp những thông tin tư liệu có giá trị lịch sử để các nhà nghiên cứu và những người yêu nhạc Việt Nam có thể tham khảo.