banner_xuatban

Thế lưỡng nan của nhạc cụ dân tộc

13-05-2024, 07:57

LÊ HẢI ĐĂNG

TÓM TẮT: Ngay từ khi thành lập, các cơ sở đào tạo âm nhạc chuyên nghiệp trong cả nước đã đưa nhạc cụ dân tộc vào chương trình giảng dạy. Tuy nhiên, chương trình đào tạo trình diễn các nhạc cụ dân tộc trong các cơ sở đào tạo âm nhạc chuyên nghiệp nước ta lại có sự tổng hợp các bài bản truyền thông và hiện đại, nhạc Tây và nhạc Ta, nhạc hát và nhạc đàn, nên khó tránh khỏi tình thế lưỡng nan trên đường hướng phát triển. Bài viết này nhằm phác họa một bức tranh với những đường nét khái quát được lựa chọn để định danh, định vị nhạc cụ dân tộc trong chiến lược đào tạo.

TỪ KHÓA: Lưỡng nan, nhạc cụ dân tộc, Lê Hải Đăng

Nếu bạn muốn tìm hiểu chi tiết hơn xin vui lòng liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ : Vimproduct@vienamnhac.vn

Thêm một trao đổi