banner_xuatban

Những nhạc sĩ anh em ruột trong nền Âm nhạc Việt Nam

18-06-2024, 09:47

NGUYỄN DUYÊN

TÓM TẮT: Trong nền nhạc mới Việt Nam trải dài gần một thế kỷ qua từ thời tiền chiến cho đến nay có không ít cặp nhạc sĩ là anh em ruột. Xin điểm qua vài cặp anh em qua sự tìm hiểu còn chưa đầy đủ của tác giả bài viết để chia sẻ với độc giả một số chi tiết mang tính chất sử liệu.

TỪ KHÓA: Nhạc sĩ anh em, âm nhạc Việt Nam, Nguyễn Duyên

Thêm một trao đổi