banner_xuatban

Mối quan hệ giữa cấu trúc âm nhạc và kết cấu của ca từ trong thể loại ca khúc nghệ thuật Việt Nam

18-06-2024, 12:16

TẠ HOÀNG MAI ANH

TÓM TẮT: Trong các ca khúc nghệ thuật (CKNT) ca từ là một yếu tố quan trọng, không chỉ góp phần quyết định giá trị nghệ thuật của tác phẩm mà còn có sự ảnh hưởng tới hình thức âm nhạc. Ở bài viết này, tác giả đề cập đến mối quan hệ qua lại giữa hình thức âm nhạc và cấu trúc ca từ trong thể loại ca khúc nghệ thuật Việt Nam (CKNTVN). Mối quan hệ này được biểu hiện rõ nét ở tính cân đối và tính chu kỳ của cấu trúc.

TỪ KHÓA: Ca khúc nghệ thuật, cấu trúc âm nhạc, kết cấu của ca từ, Tạ Hoàng Mai Anh

Thêm một trao đổi