banner_xuatban

Boléro Việt?

14-05-2024, 08:26

NGUYỄN THỊ MỸ LIÊM

TÓM TẮT: Bài viết của tác giả Nguyễn Thị Mỹ Liêm tập trung tìm hiểu về các ca khúc được viết với tiết điệu Boléro ở Việt Nam. Tác giả đã xếp các ca khúc này vào thành một dòng nhạc và đưa ra những thông tin về nguồn gôc, xuất xứ của điệu Boléro cùng những phân tích về nội dung, hình thức, cấu trúc âm nhạc; tiến hành giai điệu hay phong cách biểu diễn của một sô ca khúc thuộc “dòng nhạc Bolero”. Qua đó, tác giả đưa ra một sô đánh giá về các ca khúc này trong đời sông âm nhạc Việt Nam.

TỪ KHÓA: Boléro, Ca khúc lãng mạn, Nguyễn Thị Mỹ Liêm.

Nếu bạn muốn tìm hiểu chi tiết hơn xin vui lòng liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ : Vimproduct@vienamnhac.vn

Thêm một trao đổi