banner_xuatban

LÝ HUẾ

Tác giả : Dương Bích Hà
Nhà xuất bản : Viện Âm nhạc - Nhà xuất bản Âm nhạc
Năm xuất bản : 1997

Cuốn sách là những nghiên cứu tìm hiểu của tác giả về một thể loại âm nhạc dân gian mang nhiều đặc trưng văn hóa của vùng đất kinh đô cổ kính.