banner_xuatban

LỊCH SỬ ÂM NHẠC DÂN GIAN CỔ TRUYỀN

Tác giả : Nguyễn Viêm
Nhà xuất bản : Viện nghiên cứu âm nhạc
Năm xuất bản : 1996

Nội dung cuốn sách là sự tổng kết lại những hình thức sinh hoạt âm nhạc dân gian người Việt và một số dân tộc thiểu số ở miền núi. Ngoài ra, cuốn sách còn đề cập đến những hoạt động trong lĩnh vực sáng tác, đào tạo, biểu diễn âm nhạc và giới thiệu đôi nét về những nghệ sĩ biểu diễn âm nhạc ở Việt Nam thời kỳ trước và sau Cách mạng tháng Tám.