banner_xuatban

KHẢO SÁT TRÒ XUÂN PHẢ

Tác giả : Hoàng Anh Nhân - Phạm Minh Khang - Hoàng Hải
Nhà xuất bản : Viện Âm nhạc - Nhà xuất bản Âm nhạc
Năm xuất bản : 1997

Nội dung cuốn sách là những khảo cứu của nhóm tác giả về hệ thống trò Xuân Phả ở mọi khía cạnh từ lịch sử hình thành, phương thức/hình thức diễn xướng cho đến nghệ thuật âm nhạc, nghệ thuật múa. Đây sẽ là những tư liệu có giá trị, góp phần vào việc nghiên cứu văn hóa xứ Thanh - một vùng đất giàu bản sắc.