banner_xuatban

HÁT THEN CÁC DÂN TỘC TÀY, NÙNG, THÁI VIỆT NAM

Tác giả : Đặng Hoành Loan - Phạm Minh Hương - Nguyễn Thủy Tiên.
Nhà xuất bản : Viện Âm nhạc - Nhà xuất bản Văn hóa dân tộc
Năm xuất bản : 2018

Bộ sách chứa đựng khối lượng nội dung lời hát vô cùng phong phú trong các nghi lễ Then của nhiều thầy Then. Bên cạnh đó sách cũng cung cấp cho độc giả một cái nhìn tổng quát về di sản Then, với phần giới thiệu diện mạo chung, sự phân bố từ góc độ địa lý, diện mạo âm nhạc và những thông tin, khái niệm liên quan đến Then được thu thập trong quá trình sưu tầm, điền dã. Trọn bộ 03 tập. Bộ sách đạt Giải B Giải thưởng Sách quốc gia lần thứ 3 năm 2020.