banner_xuatban

HÀ NỘI CA- DIỄN TRÌNH NHẬN THỨC THẨM MỸ

Tác giả : Dương Viết Á
Nhà xuất bản : Viện Âm nhạc
Năm xuất bản : 2014

Cuốn sách là sự tổng hợp các bài viết của tác giả trong nhiều năm về vấn đề thẩm mỹ, cảm thụ âm nhạc qua ca khúc viết về Hà Nội. Đây là một cuốn sách giới thiệu tác giả, tác phẩm âm nhạc qua góc nhìn Mỹ học khá hiếm ở Việt Nam