anh vien chuan

Viện Âm nhạc Sưu tầm âm nhạc dân gian của người Raglai ở huyện Khánh Sơn, tỉnh Khánh Hòa

23-10-2022, 15:31

Huyện Khánh Sơn, tỉnh Khánh Hòa là nơi cư trú của nhiều dân tộc, trong đó người Raglai có 20.165 người chiếm tới 75.44% dân số của cả huyện. Mặc dù được coi là người dân bản địa, cư trú lâu năm ở vùng đất này nhưng văn hóa của người Raglai hiện nay đã và đang chịu ảnh hưởng văn hóa  của người Kinh. Nhiều loại hình văn hóa truyền thống nói chung trong đó có âm nhạc truyền thống của người Raglai nói riêng đang bị mai một nhanh chóng. Chính vì vậy, việc sưu tầm, thu thanh và ghi hình những làn điệu âm nhạc dân gian của người Raglai nơi đây với mục đích bảo tồn và nghiên cứu đã được Viện Âm nhạc ưu tiên thực hiện trong năm 2022.

Tháng 10 năm 2022, được sự giúp đỡ của Phòng và Trung tâm Văn hóa huyện Khánh Sơn, Viện Âm nhạc đã sưu tầm được 101 tiết mục (thu thanh 40 tiết mục và ghi hình 71 tiết mục) gồm các làn điệu dân ca như hát Ma giêng, Su ri, A lơu, Jukal, hát ru; độc tấu sáo talekung, sáo taleăq, koq yơrao (đàn chapi),  sarakel (kèn bầu); hòa tấu adju koq (sáo ống giang) và hòa tấu mã la.

 Khánh Sơn còn được nhiều người biết đến là cái “nôi” của đàn đá Việt Nam. Tuy nhiên, trong chuyến đi điền dã này, thật tiếc đoàn Viện Âm nhạc chưa sưu tầm được một bài đàn đá nào. Mong rằng, trong tương lai gần, nếu có dịp trở lại với Khánh Sơn, Viện Âm nhạc sẽ tiếp tục sưu tầm thêm nhiều bài bản khác nữa trong đó có các bài bản đàn đá.

 Nguyễn Thủy Tiên

Thêm một trao đổi