anh vien chuan

Sưu tầm và thu thanh thể loại Chầu văn Huế

12-09-2022, 06:46

Huế là mảnh đất lưu giữ nhiều giá trị văn hóa nghệ thuật truyền thống. Bên cạnh Nhã nhạc Cung đình Huế và Ca Huế thì hát Chầu văn cũng là một trong những loại hình âm nhạc đặc sắc của xứ Huế. So với lối hát Chầu văn ở miền Bắc, hát Chầu văn Huế có đặc trưng riêng dựa trên việc thờ thánh Mẫu Thiên Y A Na và hệ thống thang âm, làn điệu của âm nhạc Huế.

Trong những năm gần đây, do quá trình giao lưu văn hoá diễn ra thường xuyên nên lối hát Chầu văn Huế đã và đang chịu những ảnh hưởng từ lối hát Chầu văn của một số vùng miền. Theo ý kiến của nghệ sĩ Kim Hồng, nhằm đáp ứng yêu cầu của những người hầu đồng, trong buổi hầu hiện nay, nhiều bài bản hát Chầu văn Huế “cổ” bị cắt ngắn nội dung để nhường thời gian cho những bài văn hầu các vị Thánh nơi khác. Các bản văn Huế “cổ” cũng chưa được sưu tầm và ghi chép lại một cách có hệ thống và đầy đủ. Với các lý do như vậy, nhiều bản văn Huế “cổ” đang có nguy cơ bị mai một.

Nằm trong kế hoạch hoạt động khoa học của Viện Âm nhạc, tháng 8/2022 một nhóm cán bộ của Viện đã tiến hành đợt sưu tầm, thu thanh 18 bài bản Hát Chầu văn Huế “cổ” có nội dung đầy đủ, ca ngợi thần tích, công lao của các vị Thánh thuộc hàng Mẫu, hàng Quan, hàng Chầu, hàng Cô, hàng Cậu… và các bài văn sám hối, răn dạy con người làm những điều hướng thiện.

 Chắc chắn đây sẽ là những tư liệu hữu ích góp phần cho công tác lưu giữ, bảo tồn và nghiên cứu về thể loại hát Chầu văn ở Việt Nam nói chung và hát Chầu văn ở Huế nói riêng.

 Nguyễn Thủy Tiên

Thêm một trao đổi