anh vien chuan

Sưu tầm âm nhạc dân gian của người Ba-na tại huyện Kbang, tỉnh Gia Lai.

03-03-2022, 06:51

Trong hai tháng 3 và 4 năm 2021, Viện Âm nhạc đã tổ chức đợt sưu tầm, thu thanh, quay hình một số thể loại âm nhạc dân gian của người Ba-na sinh sống tại các xã Kông Lơng Khơng, Lơ Ku và Krong thuộc địa bàn huyện Kbang, tỉnh Gia Lai.

 


Với 47,7% dân số là người dân tộc thiểu số, trong đó dân tộc Ba-na chiếm tới 39,4%, Kbang là một trong những địa phương có số lượng đông người Ba-na sinh sống tập trung. Ở đây, các sinh hoạt văn hóa truyền thống, trong đó có sinh hoạt âm nhạc của đồng bào Ba-na vẫn còn được lưu giữ khá tốt. Các cấp chính quyền, đội ngũ nghệ nhân và người dân địa phương đã và đang rất tâm huyết trong việc tìm cách để phát huy hiệu quả giá trị các di sản âm nhạc, đặc biệt là đưa vào ứng dụng trong lĩnh vực phát triển tiềm năng du lịch.
Kết thúc đợt sưu tầm, Viện Âm nhạc đã thu âm, ghi hình được 43 tiết mục dân ca, dân nhạc và múa đặc sắc của dân tộc Ba-na, như: hòa tấu cồng chiêng trong các nghi lễ; hòa tấu t’rưng, độc tấu ting-ning, hy hơr, k’ní, sáo tu-ru…; hát giao duyên, hát sử thi… Để có thể thu thập được số tư liệu này, ngoài sự cộng tác những nghệ nhân lớn tuổi, Viện Âm nhạc cũng đã tiếp cận và làm việc với khá đông các bạn trẻ có độ tuổi dưới 30. Điều này cho thấy một tín hiệu đáng mừng trong công tác bảo tồn các giá trị văn hóa truyền thống của người Ba-na tại địa phương nói riêng và của cả nước nói chung. Các tư liệu sau khi sưu tầm về sẽ được Viện Âm nhạc biên tập hoàn chỉnh, lưu trữ trong kho tư liệu, đồng thời gửi lại cho cơ quan quản lý văn hóa huyện Kbang để làm cơ sở cho việc bảo tồn và gìn giữ các di sản âm nhạc của dân tộc Ba-na hiện tại và trong tương lai.


NGUYỄN VƯƠNG HOÀNG

Thêm một trao đổi