anh vien chuan

Khảo sát, sưu tầm một số loại hình âm nhạc dân gian của người Ba-na tại tỉnh Gia Lai

08-09-2020, 08:12

Tháng 7/2020, Viện Âm nhạc đã tổ chức hoạt động khảo sát, sưu tầm âm nhạc dân gian của người Ba-na sinh sống trên địa bàn huyện K’Bang, tỉnh Gia Lai. Đây là một huyện miền núi, nằm cách Tp. Pleiku 90km về phía Đông. Qua khảo sát, chúng tôi nhận thấy các cấp chính quyền ở địa phương cũng như các nghệ nhân và người dân nơi đây rất quan tâm tới công tác bảo tồn các di sản âm nhạc của cộng đồng các dân tộc thiểu số - trong đó có dân tộc Ba-na. Nhờ đó, công tác sưu tầm của Viện Âm nhạc cũng trở nên thuận lợi hơn và đã đạt một kết quả rất đáng khích lệ - đó là việc thu thanh, ghi hình được hơn 50 tiết mục dân ca, dân nhạc và múa Xoang đặc sắc của dân tộc Ba-na với những loại hình sau:

- Hát giao duyên, hát sử thi Ba-na…

- Hòa tấu cồng chiêng trong lễ:  Mừng lúa mới, lễ Thổi tai.

- Độc tấu: Ting-ning (Đing gong), Hy hơr (Đing chơng), K’ní, sáo Tu-ru…

- Múa Xoang


Lễ Thổi tai của người người Ba-na

Đến nay, những tư liệu trên đã được Viện Âm nhạc biên tập, xây dựng thành những đĩa CD, DVD và Báo cáo điền dã. Những tư liệu này hiện được lưu giữ tại thư viện của Viện Âm nhạc. Hi vọng, đây sẽ là nguồn tài liệu quí giá để đáp ứng nhu cầu tìm hiểu, nghiên cứu và so sánh đối với những người quan tâm tới lĩnh vực âm nhạc và múa cổ truyền của người Ba-na nói riêng, của các tộc người thiểu số nói chung.

                                                          Hà nội ngày 25 tháng 8 năm 2020

                                                                                                                        Nguyễn Hồng Lan

Thêm một trao đổi