anh vien chuan

Hội thảo quốc tế "Bảo tồn và phát huy giá trị di sản Then của các dân tộc Tày, Nùng, Thái ở Việt Nam"

27-10-2016, 08:05

Ngày 26 tháng 9 năm 2015, Viện Âm nhạc - Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tuyên Quang  tổ chức hội thảo quốc tế “Bảo tồn và phát huy giá trị di sản Then của các dân tộc Tày, Nùng, Thái ở Việt Nam” tại thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang.

Hội thảo đã thu hút gần 100 đại biểu là các nhà khoa học trong nước và các nhà khoa học nước ngoài đến từ Anh, Pháp, Thái Lan, Malaysia. Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Huỳnh Vĩnh Ái,  cùng đại diện các nhà quản lý cấp Bộ, ngành có liên quan và đại diện các Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch có di sản Then như Tuyên Quang, Bắc Giang, Cao Bằng, Lạng Sơn, Thái Nguyên, Bắc Kạn, Lai Châu, Quảng Ninh, Điện Biên, Hà Giang, Lào Cai cũng tới tham dự hội thảo.

Trong quá trình diễn ra hội thảo, các đại biểu đã được nghe nhiều tham luận, các ý kiến trao đổi, đánh giá một cách khoa học về lịch sử, nghệ thuật, sức sống và sự lan tỏa mạnh mẽ của loại hình tín ngưỡng Then Tày, Nùng, Thái trong đời sống của nhân dân các tỉnh miền núi phía Bắc Việt Nam.

Hội thảo quốc tế “Bảo tồn và phát huy giá trị di sản Then của các dân tộc Tày, Nùng, Thái ở Việt Nam” là một trong những hoạt động quan trọng của quá trình xây dựng hồ sơ quốc gia đệ trình UNESCO ghi danh vào Danh sách Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Đây cũng là cơ hội để Việt Nam giới thiệu, quảng bá rộng rãi loại hình di sản này ở trong nước và quốc tế.

                                ĐÀO THỊ HỒNG LÊ

Thêm một trao đổi