anh vien chuan

Hội nghị triển khai công tác phối hợp xây dựng Hồ sơ khoa học về di sản văn hóa phi vật thể “Mo Mường”

26-09-2022, 12:14

Ngày 30/5/2022 vừa qua tại trụ sở UBND tỉnh Hòa Bình, Ban Chỉ đạo lập Hồ sơ di sản văn hóa “Mo Mường” đệ trình UNESCO đã tổ chức Hội nghị triển khai công tác phối hợp xây dựng Hồ sơ khoa học di sản văn hóa phi vật thể “Mo Mường” đệ trình UNESCO ghi danh trong Danh sách Di sản văn hóa phi vật thể cần bảo vệ khẩn cấp. Hội nghị do đồng chí Bùi Văn Khánh - Chủ tịch UBND tỉnh Hòa Bình, Trưởng Ban chỉ đạo - chủ trì với sự tham dự của đồng chí Hoàng Đạo Cương - Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Phó trưởng Ban chỉ đạo; các thành viên trong Ban chỉ đạo; các thành viên trong Ban xây dựng Hồ sơ di sản văn hóa “Mo Mường”; đại diện Cục Di sản văn hóa (Bộ VHTTDL); lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh Hòa Bình; lãnh đạo các phòng chuyên môn liên quan của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Văn hóa và Thể thao 07 tỉnh, thành phố phối hợp xây dựng Hồ sơ (bao gồm: Hòa Bình, Ninh Bình, Sơn La, Phú Thọ, Thanh Hóa, Hà Nội, Đắk Lắk) và Viện Âm nhạc - đơn vị tư vấn và thực hiện Hồ sơ. Sau phần Báo cáo về kết quả các hoạt động chuẩn bị cho việc xây dựng Hồ sơ khoa học của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hòa Bình - đơn vị đầu mối điều phối công tác xây dựng Hồ sơ và Viện Âm nhạc, hội nghị đã tập trung trao đổi về nội dung kế hoạch xây dựng Hồ sơ; tiến độ cần thực hiện; những công việc mà các địa phương tham gia xây dựng Hồ sơ cần thực hiện; những điều kiện cần và đủ để có thể phối hợp hoạt động giữa Viện Âm nhạc, Sở VHTTDL Hòa Bình với các địa phương một cách hiệu quả… Kết thúc hội nghị, Ban chỉ đạo đã giao cho Sở VHTTDL Hòa Bình phối hợp với Viện Âm nhạc cùng Sở VHTTDL và Sở VHTT 06 địa phương còn lại khẩn trương tiếp tục triển khai các bước tiếp theo trong quá trình xây dựng Hồ sơ khoa học “Mo Mường” nhằm đảm bảo tiến độ đề ra, đồng thời thống nhất đối tượng chính cần tập trung làm rõ của Hồ sơ là Mo trong tang ma. Ban chỉ đạo cũng yêu cầu Ban xây dựng Hồ sơ “Mo Mường” và Sở VHTTDL Hòa Bình kịp thời báo cáo mọi khó khăn, vướng mắc và đề xuất phương án giải quyết trong quá trình thực thi Hồ sơ.

PHẠM MINH HƯƠNG

Thêm một trao đổi