anh vien chuan

Giáo Sư Steven Knopoff và nhạc cụ các dân tộc ở Việt Nam tại Viện Âm nhạc

25-05-2019, 13:47

Giáo Sư Steven Knopoff, Trưởng Ngành Nhạc Học, Nhạc Viện Elder, Đại Học Adelaide Australia, ông là một thầy giáo, một nhà nghiên cứu âm nhạc. Tại Viện Âm nhạc, Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, Giáo Sư Steven Knopoff đã rất ngạc nhiên vì nơi đây lưu giữ rất nhiều nhạc cụ đặc sắc của các dân tộc ở Việt Nam. Trong đó, ông đặc biệt quan tâm tới những chiếc khèn bè của các dân tộc Thái, Tày ở vùng núi phía Bắc Việt Nam – Một nhạc cụ thuộc họ hơi, chi lưỡi gà rung tự do.


 

Nguyễn Hiền

Thêm một trao đổi