anh vien chuan

Dự án Sưu tầm, bảo tồn dân ca hai bè của dân tộc Nùng ở tỉnh Cao Bằng

27-10-2016, 08:08

Từ ngày 2-8/11/2015, Viện Âm nhạc đã tổ chức chuyến đi điền dã, sưu tầm dân ca hai bè dân tộc Nùng đợt II trong năm 2015 tại hai huyện Quảng Uyên và Trà Lĩnh, tỉnh Cao Bằng. Đây là hoạt động thuộc dự án “Sưu tầm, bảo tồn các làn điệu dân ca hai bè dân tộc Nùng, tỉnh Cao Bằng” - một dự án nằm trong khuôn khổ chương trình mục tiêu quốc gia.

Trong đợt sưu tầm này, đoàn đã tới thu thanh ghi hình các tiết mục Sli Giang tại xã Lũng Nặm, huyện Hà Quảng; hát Hà Lều tại xã Lũng Rì, huyện Hà Quảng; Phưởn Ngạn tại xã Xuân Nội, huyện Trà Lĩnh.

Qua hai đợt sưu tầm đợt I (vào tháng 3/2015) và đợt II (tháng 11/2015), dự án đã hoàn thành và thu được kết quả tốt đẹp. Sản phẩm của dự án gồm 1 báo cáo dự án (40 trang), 1 DVD chương trình dài 45’, 1 DVD ảnh chụp chuyến sưu tầm, 4 CD thu thanh các tiết mục giới thiệu về các làn điệu hai bè của người Nùng tại Cao Bằng.

Các tư liệu này sẽ được lưu giữ tại kho thư viện Viện Âm nhạc và chắc chắn đây sẽ là một trong những nguồn tư liệu quý giá cho công tác nghiên cứu, giảng dạy và truyền bá âm nhạc dân gian dân tộc Nùng ở Việt Nam.

NGUYỄN THỦY TIÊN

Thêm một trao đổi