Dàn nhạc Hầu Bóng

19-01-2015, 10:31

 

 

Tín ngưỡng Tứ Phủ là tín ngưỡng bản địa của người Việt. Tín ngưỡng này có rất nhiều nghi lễ, lễ hội phong phú, đa dạng đến phức tạp, nhưng điển hình trong các hình thức nghi lễ đó là nghi lễ Hầu Bóng. 


Hầu bóng là nghi lễ nhập hồn của các vị Thánh Tứ Phủ vào thân xác người làm Đồng. Khi các vị Thánh đã nhập đồng thì Đồng chính là Thánh hiển linh để phán truyền, ban phúc cho các tín dân. Để phục vụ cho nghi lễ quan trọng này người ta đã sáng tạo ra một hình thức ca nhạc gọi là Hát Vǎn, cùng một dàn nhạc đệm cho Hát Vǎn và phục vụ quá trình nhập đồng hiển thánh. Dàn nhạc ấy gọi là dàn nhạc Hầu Bóng. Dàn nhạc hầu bóng gồm có 1 đàn nguyệt, 1 đàn nhị, 1 sáo, 1 trống lớn, 1 trống nhỏ, 1 cảnh đôi, 1 phách. Tùy từng địa phương, tùy hoàn cảnh hành lễ mà người ta có thể thêm bớt nhạc cụ này hoặc nhạc cụ khác, nhưng người ta không thể bớt đi đàn nguyệt, trống nhỏ, cảnh đôi vì đây là những nhạc cụ nòng cốt, nhạc cụ tính cách của dàn nhạc Hầu Bóng.

Thêm một trao đổi