Kỷ niệm 70 năm thành lập Viện Âm Nhạc (1950 - 2020)

Hoạt động phòng trưng bày nhạc cụ

31-07-2020, 07:29

Ảnh

6.jpg
3.jpg