Cơ cấu tổ chức

Phác thảo cơ cấu tổ chức Viện Âm nhạc tương lai

 Tại cơ sở làm việc mới của Viện Âm nhạc (Mỹ Đình), hệ thống cơ cấu tổ chức dự kiến sẽ có 19 phòng chức năng, 4 ban và 9 trung tâm:

 

Các phòng chức năng

1. Phòng Sưu tầm - Điền dã

2. Phòng Nghiên cứu Âm nhạc truyền thống các dân tộc Việt Nam

3. Phòng Nghiên cứu Âm nhạc Ấn Độ - Nam Á

4. Phòng Nghiên cứu Âm nhạc Trung Quốc và Đông Bắc Á

5. Phòng Nghiên cứu Âm nhạc Đông Nam Á

6. Phòng Nghiên cứu Âm nhạc dân gian các châu lục khác

7. Phòng Nghiên cứu Âm nhạc phương Tây

9. Phòng Nghiên cứu Âm nhạc Jazz - giải trí (Pop, Rock,Rap, Hip-hop…)

10. Phòng Trưng bày Nhạc cụ các dân tộc VN

11. Phòng Thông tin khoa học, Âm nhạc và đời sống

12. Phòng Xuất bản

13. Phòng Tư liệu

14. Thư viên

15. Phòng Thu thanh (Audio studio)

16. Phòng Ghi hình (Video studio)

17. Phòng Quản lý Ngân hàng dữ liệu ÂNDG và NTBDTT Việt Nam

18. Phòng Hành chính - Quản trị

19. Phòng Kế hoạch – Tài vụ

20. Phòng Tổng hợp - Đối ngoại

 

Các ban

1. Ban Nghiên cứu thể nghiệm Âm nhạc và đời sống

2. Ban Phê bình và tiếp cận đời sống âm nhạc

3. Ban phục hồi và truyền bá Âm nhạc dân gian các dân tộc Việt Nam

4. Ban Tổ chức biểu diễn Âm nhạc dân gian và Nghệ thuật biểu diễn các dân tộc Việt Nam

 

Các Trung tâm

1. Trung tâm Tuyên truyền - Quảng bá ÂNDG và NTBD các dân tộc VN

2. Trung tâm sản xuất tư liệu nghe nhìn và băng đĩa VÂN

3. Trung tâm Nghiên cứu Giáo dục học âm nhạc

4. Trung tâm Công nghệ âm nhạc (Music technology)

5. Trung tâm Nghiên cứu Tâm lý học âm nhạc

6. Trung tâm Nghiên cứu Mỹ học âm nhạc

7. Trung tâm Đào tạo âm nhạc dân tộc sau đại học

8. Trung tâm nghiên cứu và sản xuất nhạc cụ dân tộc

9. Trung tâm Thông tin - Điện tử