Cơ cấu tổ chức

*Tóm tắt về cơ cấu  tổ chức và nhân sự

 - Viện Âm nhạc thuộc Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam có trụ sở chính tại: Tòa nhà CC2, đường Mễ Trì, khu Đô thị mới Mỹ Đình, Nam Từ Liêm, Hà Nội. Trong tòa nhà của Viện Âm nhạc bao gồm các phòng ban làm việc, phòng thu thanh, trường quay, nhà hát, phòng trưng bày Nhạc cụ truyền thống các dân tộc Việt Nam…

- Ban lãnh đạo Viện Âm nhạc gồm: 01 Viện trưởng và 01 Phó Viện trưởng.

- Các phòng, ban: hiện nay, Viện Âm nhạc được chia làm 3 khối hoạt động: Khối Khoa học (gồm các bộ phận: Sưu tầm, Nghiên cứu, Thông tin - Xuất bản, Nghiên cứu và Chế tác nhạc cụ dân tộc chất lượng cao, Tư liệu - Thư viện); Khối Công nghệ (gồm các bộ phận: Thu thanh, Máy Công nghệ, Ngân hàng dữ liệu Âm nhạc dân gian và nghệ thuật biểu diễn truyền thống Việt Nam); Khối tổng hợp (gồm các bộ phận: Hành chính, Quản trị, Trưng bày và biểu diễn nhạc cụ truyền thống Việt Nam).

- Tổng số cán bộ, công chức, nhân viên năm 2020: 38 người

- Chất lượng đội ngũ cán bộ, nhân viên (trình độ chuyên môn, nghiệp vụ): Tiến sĩ: 02; Thạc sĩ: 09; Đại học: 17; Cao đẳng: 04;  Trung cấp: 04;  PT: 02

- Về tổ chức Đảng, đoàn thể: có một chi bộ Đảng và một Công đoàn cơ sở.